De verlichte parkeergarage van het West-fries gasthuis te Hoorn HDR fusion bewerking.