Re-enactment in Bathmen met Honderden Napoleontische strijders aan de ene kant en Pruisen, Kozakken en Landstormers aan de andere kant.